ID / číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_107/0012279
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel DESK - FORM a.s.
Spoluřešitel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Jiří Balej, CSc.
Doba řešení 1/2018-10/2020
Anotace projektu Projekt je zaměřen na materiálové, výtvarně umělecké případně energetické využití odpadů, které vznikají v technologii výroby - konkrétně: - Odřezky a piliny z dřevotřískových desek (cca 700 t/rok) - Odřezky desek typu Corian, Avonite, Mitonite, atd. (cca 90 t/rok) - Odřezky umělého kamene Quartz (cca 170 t/rok). Hlavním cílem projektu je využít výše uvedené materiály pro další zpracování.