Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO (dále jen CATAMARAN) je zaměřen na posílení výzkumné infrastruktury CATPRO s cílem zvýšit její konkurenceschopnost, potenciál pro mezinárodní kooperativní výzkum, kvalitu tohoto výzkumu i jeho výsledky. Projekt zahrnuje doplnění infrastruktury o nové pokusné jednotky a přístroje, vybudování pracoviště strukturně zobrazovacích metod a podporu vlastní výzkumné činnosti s využitím infrastruktury CATPRO. Výzkum bude zaměřen na problematiku transformace syntézního plynu, získaného zplyňováním netradičních surovin, zejména biomasy, na chemikálie, využitelné hlavně jako složky moderních paliv s důrazem na paliva pro vznětové motory. Výsledkem řešení projektu bude návrh specifické varianty Fischer-Tropschovy syntézy v kombinaci s procesem štěpení vysokomolekulárních produktů a recyklem některých frakcí. Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO je spolufinancován Evropskou unií.