Aktuální výzkumný projekt UniCRE - spolupráce s aplikačním sektorem. Cílem řešení projektu je vyvinout technologii vhodnou pro průmyslovou výrobu tvarovaných výrobků na bázi geopolymerů (GP) a ověřit její funkčnost poloprovozní výrobou alespoň jednoho typu výrobků. Záměrem projektu je zvýšení ekonomické prosperity výroby geopolymerů převedením doposud ruční výroby geopolymerů do poloautomatického kontrolovaného systému využitelného v sériové výrobě. V rámci projektu bude vyvinuta poloautomatická linka, která umožní produkci nových výrobků z geopolymerů s vysokou teplotní odolností bez nutnosti energeticky náročného výpalu, jako je tomu při výrobě produktů z keramických materiálů. Pro tuto poloautomatickou výrobu bude vyvinut geopolymer s vhodnými vlastnostmi. Na výrobní lince bude odladěna výroba průmyslově využitelného výrobku z geopolymeru, který bude ověřen v praxi.
Evidenční číslo: FV10420
Typ projektu: Projekt s veřejnou podporou
Rok zahájení projektu: 2016
Rok ukončení projektu: 2020
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Příjemce dotace: MSV SYSTEMS CZ s. r. o.
Partneři projektu: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Řešitel za UniCRE: Pavlína Hájková