ID / číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hlavní řešitel TOSEDA s. r. o.
Spoluřešitel UJEP Fakulta životního prostředí, prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. ROKOSPOL a.s.
Doba rešení 1/2016 - 9/2019
Anotace projektu Cílem je průmyslový výzkum, experimentální vývoj a realizace (výroba) hi-tech materiálů pro vesmírné aplikace v souladu s programovým zaměřením Evropské Kosmické Agentury (ESA). Dojde k těsné spolupráci mezi malým podnikem, univerzitou a výrobním podnikem a výsledky jejich činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů, vyvinuté materiály dosáhnou technologické úrovně minimálně 5 (dle požadavků Agentury ESA a dle požadavků klíčových evropských výrobců vesmírných zařízení Airbus, Thales, MTA).