Technická specifikace

UAV fotogrammetrie a letecké práce nabízí Útvar Geotechnika a hydrogeologie, VÚHU, a.s. K provádění leteckých prací má útvar Geotechnika a hydrogeologie všechna povolení vydaná Úřadem civilního letectví, povinné pojištění odpovědnosti a proškolené piloty registrované ÚCL.

VYHOTOVENÍ FOTOMAPY VČETNĚ DIGITÁLNÍ MODELU TERÉNU

Ideální pro výpočty kubatur zemních prací, těles a skládek a mapování dobývacích prostorů stavenišť. Vhodné pro inventarizaci zásob v kamenolomech, štěrkovnách a pískovnách, sledování skutečného objemu stavebních prací, výpočet objemu odstřelů v lomech, atd. Umožňuje sledování změn v terénu - náspy, skládky, těžby, sesuvy a další analýzy. Fotomapa a digitální model terénu jsou polohově a výškově ukotveny v JTSK s přesností v řádech prvních centimetrů. Cena fotomapy a 3D modeludo 6 hod. – 10. 000 Kč nad 6 hod. – 10.000 Kč + 840 Kč/hod. Cena fotomapy do 6 hod.– 6. 000 Kč nad 6 hod.– 6.000 Kč + 480 Kč/hod.

VÝŠKOVÉ INSPEKCE, PR A PROPAGAČNÍ FOTA A VIDEA

Využití jako prediktivní údržba produktovodů, inspekce komunikačních zařízení, inspekce technologických báňských celků, inspekce větrných elektráren, výškových objektů a střech. Kvalitní fotografie a videa vhodná pro prezentaci firem, právnických i fyzických osob, staveb i plošně rozsáhlých území. Cena výškové inspekce, PR a propagačních fotografií, videí 1.250 až 2.500 Kč/hod. podle charakteristiky letového prostoru a druhu a rozsahu práce