Technická specifikace

Problém: EDTA a příbuzné komplexotvorné látky jsou běžně používané prostředky se schopností chelatovat kovy. V životním prostředí mohou zvyšovat mobilitu a biologickou dostupnost těžkých a radioaktivních kovů, případně omezit dostupnost esenciálních kovů a přispívat eutrofizaci. V Labi (Ústí nad Labem) byla zaznamenána koncentrace EDTA cca 200 µg/l, v Bílině cca 60 µg/l. Řešení: V první fázi byly vyvinuty metodiky pro stanovení komplexotvorných látek ve vodě pomocí GC-MS and HPLC-DAD. Následně byla sledována jejich degradace na náplňových průtočných kolonách s biofilmem při různých parametrech prostředí. Účinnost degradace se pohybuje okolo 50 %. Tímto způsobem lze omezit emise komplexotvorných látek do životního prostředí. V současnosti vyvíjíme magnetický sorbent modifikovaný EDTA který lze využít pro odstraňování těžkých kovů, následně sorbent extrahovat z vody magnetickým polem a regenerovat. Potenciální uživatel technologie: Vyvinuté technologie lze aplikovat pro odstranění komplexotvorných látek využívaných v papírenském a textilním průmyslu případně z vod kontaminovaných čistícími a pracími prostředky. Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s firmou PRO-AQUA CZ, s.r.o.