Technická specifikace

Problém: Organické polutanty ve vodním prostředí narušují ekosystémy, mají dopad na zdraví organismů a v důsledku způsobují i ekonomické ztráty. Řešení: Byl vyvinut magnetický sorbent založený na mikročásticích Fe3O4, následně modifikovaný silanizací a funkční skupinou C18. Tento sorbent má schopnost účinně odstranit nepolární látky z vody. Připravené sorbenty byly testovány na BTEX a PAH. Lze dosáhnout účinnosti odstranění až 99 % xylenů, 95 % ethylbenzenu, a více než 90 % polyaromatických uhlovodíků. Potenciální uživatel technologie: Tato technologie je vhodná pro odstranění nepolárních polutantů z technologických toků nebo na výstupu z ČOV. Výhody technologie: Aplikovaný sorbent s navázanými polutanty lze extrahovat z vody pomocí magnetického pole a dále regenerovat. Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s Mikrochem LKT spol s.r.o. Třeboň.