Technická specifikace

Univerzální destilační přístroj s vysokou účinností separace. Slouží pro oddělení kapalných látek podle bodu varu za atmosférického nebo sníženého tlaku. Destilační aparatura je vhodná pro řešení složitých separačních problémů a pro přípravu čistých látek. Systém je zkonstruován pro manuální i automatický provoz (obsahuje automatický sběrač frakcí). Celá odběrová část je kompletně temperovaná na požadovanou teplotu. Všechny volitelné parametry (např. rozdíl teplot, tlak, reflux) je možné nastavit prostřednictvím softwaru v počítači. Počet teoretických pater: > 75 (skutečný počet pater 55 – 82 dle zvolené metody). Výplň kolony: orientovaná výplň SULZER EX. Operační tlak: 1000 – 0,1 mbar. Operační teplota:  20 – 250 °C. Vzduchotěsný sběrač frakcí:  9 nádob (objem nádoby souvisí s velikostí destilační baňky). Objem destilační baňky (ml): 2000, 4000, 6000.