Technická specifikace

Zařízení měří pevnost extrudátů a pelet (Micro-Epsilon UMZ / 3K) podle ASTM D4179, D6175 D7084. Tato měření poskytují zpětnou vazbu při přípravě a tvarování katalyzátorových pelet.