Přístroj slouží ke sledování změn mechanických vlastností materiálů v závislosti na teplotě a čase, stanovení např. modulu pružnosti, roztažnosti apod.

Technická specifikace