Přístroj umožňuje stanovení úbytku hmotnosti v závislosti na teplotě, charakterizaci katalyzátorů, polymerů apod.

Technická specifikace

Teplotní rozsah měření: - laboratorní teplota až 1200 °C, autosampler na 25 pozic.