Mechanicko-optický přístroj TM71 je určený pro zjišťování 3D posunů v trhlině nebo spáře mezi skalními bloky s doplňujícím údajem o pootočení ve dvou vzájemně kolmých rovinách.

Technická specifikace

Normální citlivost: 0,007 mm pro posun; 0,00016 rad pro pootočení v doporučeném rozsahu ±5 mm (výstřednost) ve všech osách bez přestavení (nulování) přístroje. Přístroj dále umožňuje pomocí několika opakovaných přestavení zvětšit tento rozsah asi do ±30 mm bez použití dalších zvláštních úprav.

Měření je třeba korigovat teplotu přístroje v celkové délce kotevního rozpětí nosných ocelových konzol (osa x) pro roztažnost 12E-6 na změnu o 1°C. Případné teplotní změny horniny se s ohledem na neurčitost nekorigují. Přístroj je vhodný pro pozemní i podzemní měření běžných pomalých pohybů řádu ≥0.1 mm/rok.

Vysoká citlivost: 0,0007 mm pro posun; 0,00016 rad pro pootočení. Rozsah jako u normální citlivosti, avšak se zvýšenou nutností přestavit (nulovat) přístroj již při dosažení výstřednosti ±1.3 mm. Přístroj je vhodný pro podzemní měření mimořádně pomalých pohybů řádu 0,1 mm/rok a prostory s opatřením proti kolísání teploty.

Více k přístroji zde.