Srážecí aparatura Syrris Globe je určená pro přípravu koprecipitovaných katalyzátorových hmot. Lze ji však využít i pro další aplikace (rovnovážné impregnace katalyzátorových nosičů, organické syntézy a reakční testy apod.). Zařízení je plně řízené softwarem (otáčky míchadla, dávkování kapalin, dávkování plynu, pH, teplota v reaktoru), který umožňuje tvorbu a správu vlastních receptur.

Technická specifikace

Zařízení pracuje za atmosférického nebo sníženého tlaku a srážení je prováděno v reaktoru (duplikátorová skleněná nádoba) o objemu 1, 2 nebo 5 litrů. Reaktorová nádoba je vybavena míchadlem a umožňuje ohřev/chlazení v teplotním rozsahu -20 až 180 °C. Do reaktoru je možné dávkovat dva kapalné proudy, jejichž poměr je řízen hodnotou pH a teplotou. Srážení lze provádět i plynem (CO2), případně lze provádět standardní srážení v inertní atmosféře (N2). Reaktory jsou vybavené spodním vypouštěcím ventilem, který umožňuje vypuštění suspenze do nádoby, ze které je suspenze následně čerpána do laboratorního tlakového filtračního zařízení (kalolisu).