Přístroj slouží k analýze pevných, kapalných a plynných vzorků. NIR - kvantitativní stanovení v oblasti petrochemických a rafinérských aplikací.

Technická specifikace

FTIR - kvalitativní a kvantitativní hodnocení vzorků. Kombinace střední a blízké infračervené spektrometrie.