Přístroj pro měření velikosti a distribuce mezo- a makropórů. Umožňuje stanovení jejich objemu, plochy a stanovení celkové porozity a skeletální hustoty vzorků. Přístroj umožňuje souběžné provádění jedné vysokotlaké analýzy a dvou nízkotlakých analýz a je schopný stanovit póry v rozmezí od 3 nm až do 360 mikrometrů. Je možné měřit práškové i granulované vzorky s objemem od 3 ml do 15 ml a intruzním objemem rtuti od 0,3 ml do 3 ml.

Technická specifikace

Nízkotlaká část: tlak 0 - 345 kPa, póry 3,6 – 360 mikrometrů Vysokotlaká část: tlak do 414 MPa, póry 3 - 6000 nanometrů