Technická specifikace

Přístroj je využíván k měření dynamické viskozity těžších ropných frakcí. Měřicí cela je umístěna v temperačním zařízení Thermosel, které umožňuje rychlou a přesnou temperaci vzorku. Příslušenství k přístroji zahrnuje sadu válečků pro měření viskozit v požadovaných intervalech. Pomocí jednotky Thermosel je možné temperovat vzorek až na +300 °C. Přístroj není vzhledem ke svému účelu vybaven chlazením. Měřicí rozsah přístroje se pohybuje přibližně v rozmezí 10 - 1 000 000 mPa.s.