Technická specifikace

Hodnota indexu lomu se stanovuje na automatickém refraktometru RFM 970 (společnosti Bellingham + Stanley) podle normy ASTM D 1218-02 „Standard Test Methodfor Refractive Index and Refractive Dispersionof Hydrocarbon Liquids“. Přístroj měří hodnotu indexu lomu světelného paprsku na rozhraní hranol-vzorek. Hodnota indexu lomu se udává s přesností na čtyři desetinná místa a vyjadřuje se v bezrozměrných jednotkách. Hlavní parametry:
  • měření indexu lomu: 1,30 - 1,70,
  • rozsah teplot: 5 - 80 °C,
  • doba měření: 4 s,
  • přesnost měření: 0,00001.