Přístroj umožňuje charakterizaci polymerů, aditivních směsí, katalyzátorů apod.

Technická specifikace

Jedná se o kombinaci spektrometru s mikroskopem, který má k dispozici 4 zdroje - laser 455 nm, 532 nm, 633 nm a 780 nm.