Technická specifikace

Reaktor (CSTR = Continuous Stirred Tank Reactor) je navržen pro studium chemických procesů v kontinuálním režimu a v širokém rozsahu podmínek. Konstrukčním materiálem je SS 316, který umožňuje práci se širokým spektrem organických látek, včetně organických kyselin a sirných látek. Konstrukce hlavy reaktoru umožňuje vzorkování kapaliny pomocí potrubí, zakončeného sintrem s jehlovým ventilem. Hlavní parametry:
  • užitný objem reaktoru: do 350 ml,
  • teplota: do 500 °C,
  • tlak: do 20 MPa,
  • průtok plynu (N2 nebo H2): do 750 Nl/h,
  • průtok kapaliny: do 200 g/h,
  • otáčky míchadla: 100 - 2500 ot/min pro kapaliny s viskozitou do 150 mPa.s při 150 °C.