Technická specifikace

Hustota se na automatickém oscilačním hustoměru stanovuje podle normy ČSN EN ISO 12185 „Ropa a ropné výrobky – Stanovení hustoty – Metoda oscilační U-trubice“. Hlavní parametry:
  • hustota látek: 0 - 3 g/cm3,
  • opakovatelnost hodnoty hustoty: 0,00005 g/cm3,
  • doba měření: cca 20 sekund,
  • teplota měření: 0°C až 90 °C,
  • objem vzorku: cca 2 ml.