Technická specifikace

Měření bodu měknutí asfaltového pojiva přístrojem PAC HRB 754.