Výpočetní cluster určený pro numerické výpočty a podporu vývoje software Flow123D Technické univerzity v Liberci jako součást VI RINGEN.

Technická specifikace

Výzkumné programy zahrnují numerické modelování hydro-termálních a hydro-mechanických procesů a vývoj specializovaných numerických metod pro tyto modely. Výpočetní cluster umožňuje pokrýt vysoké výpočetní nároky a zároveň průběžně sledovat výkon implementace specifických numerických metod. V současnosti probíhá rovněž vývoj softwaru pro simultánní výpočty proudění, transportu radionuklidů a tepla. Pro jeho efektivní nasazení na výpočetních clusterech je připravován nástroj pro dávkové spouštění, organizaci a zpracování dat při rozsáhlých úlohách kalibrace modelů a citlivostních analýz.

Specifikace:
  • počet nódů: 20
  • typ nódu: Huawei FusionServer CH140 V3 Compute Node
  • počet jader v nódu.: 2×10
  • procesory: INTEL Xeon Silver 4114
  • RAM per nód: 96 GB