Přístroj pro fyzikálně-chemickou charakterizaci heterogenních nosičových katalyzátorů, sorbentů a dalších materiálů v průtokovém uspořádání. Umožňuje určit vlastnosti povrchů, povrchovou distribuci aktivní kovové složky, kyselá a bazická centra katalyzátoru a jejich sílu. Přístroj umožňuje provádět pulzní chemisorpci – titraci (CO), teplotně programovatelnou redukci (TPR), teplotně programovatelnou oxidaci (TPO), teplotně programovatelnou desorpci (TPD) a stanovení měrného povrchu (BET). Standardně je používána desorpce NH3 a CO2, ale lze použít generátor par pro jakékoli jiné těkavé látky.

Technická specifikace

K měření za vysokých tlaků (do 7 MPa) je možné využít ocelovou měřící celu (teplota do 700 °C) nebo pro atmosférický tlak celu z křemenného skla (teploty -100 až 1100 °C). Přístroj je vybaven teplotně vodivostním detektorem (TCD) s možností napojení hmotového spektrometru.