Přístroj pro měření specifických povrchů a objemů pevných látek.

Technická specifikace

Umožňuje měřit měrné povrchy fyzisorpcí dusíku (od 0,1 m2/g) nebo argonu (od 0,0005 m2/g) a velikosti pórů v rozmezí 0,35 nm až 400 nm. Přístroj je vybaven dvěma měřícími porty a umožňuje provádět dlouhodobé analýzy až do 90 hodin. Odplyňovací systém umožňuje současnou přípravu dvou vzorků s programovatelným ohřevem až do 350 °C. Rozsah tlaků: 0 - 0,13 MPa Dosažitelné vakuum: 5 . 10-7 Pa