V rámci střediska analytické chemie UniCRE působí vyhrazené pracoviště – Zkušební laboratoř analytické chemie (č. 1153), akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoř je situována na dvou pracovištích, v Litvínově a v Ústí nad Labem. Předmětem zkoušek jsou rozbory odpadních vod, odpadů a jejich vodných výluhů, absorpčních roztoků, zemin, ropných frakcí a identifikace azbestu, v rozsahu daném aktuální přílohou k osvědčení o akreditaci.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Předmětem zkoušek jsou rozbory odpadních vod, odpadů a jejich vodných výluhů, absorpčních roztoků, zemin, ropných frakcí a identifikace azbestu, v rozsahu daném aktuální přílohou k osvědčení o akreditaci. Osvědčení o akreditaci č. 368/2018 je platné do 17.8. 2020.  

Kontaktní údaje:

Adresa

Sídlo: Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem

Kontakt

www.unicre.cz

Mapa: