Středisko průmyslové chemie zahrnuje aktivity výzkumných programů EFFRET (EFFicient REfining Technologies) a ADPET (ADvanced PETrochemical Technologies). Předmětem činnosti je především aplikovaný výzkum, experimentální vývoj, technická a technologická podpora v oblasti rafinérských a petrochemických výrob. V tomto středisku jsou řešeny krátkodobé projekty pro smluvní partnery z oblasti průmyslu. Středisko spadá pod Úsek vývoje a inovací, UniCRE. Součástí Střediska průmyslové chemie jsou Laboratoř rafinérieLaboratoř petrochemie.  

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Vedle toho se ve spolupráci s akademickou sférou, výzkumnými partnery a realizátory z průmyslu řeší víceleté výzkumné projekty. Pro své činnosti středisko využívá moderní analytické a přístrojové vybavení, včetně vsádkových autoklávů a pilotních pokusných jednotek s průtočným uspořádáním. Samozřejmostí je úzká spolupráce s úsekem výzkumu, střediskem analytické chemie, technickým úsekem a dalšími útvary UniCRE. Středisko se také aktivně podílí na výuce studentů VŠCHT Praha, včetně vedení laboratorních, bakalářských a diplomových prací.  

Kontaktní údaje:

Adresa

Areál Chempark, Záluží 1, 436 70 Litvínov

Kontakt

www.unicre.cz

Kontaktní osoba

Mapa: