Pokusná základna je umístěna v areálu Chempark v Litvínově - Záluží. Disponuje pokusnými aparaturami, jež jsou velikostně navrženy jako „čtvrtprovozní“ v poměru k chemické výrobě. Tyto pokusné jednotky jsou napojeny na reálné procesní plyny. To znamená, že jsou parametrově shodné s výrobou v areálu Chempark. Procesní plyny jsou k pokusným jednotkám přiváděny pomocí vnějších nadzemních rozvodů přímo z výroby a jejich objem je tak k dispozici v podstatě v neomezeném množství. Pokusné jednotky byly vyrobeny na zakázku a je možné je variabilně využívat k testování rafinérských, petrochemických i dalších procesů, katalyzátorů a dalších procesních surovin. Pokusné jednotky jsou pod nepřetržitým dohledem odborných zaměstnanců pokusné základny. Pokusná základna je vybavena celkem 18 ks vícereaktorových pokusných aparatur.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

V rámci tohoto unikátního zařízení lze provádět následující práce:
 • vysokotlaké hydrogenace
 • odsíření ropných destilátů
 • katalytické krakování
 • testování heterogenních katalyzátorů
 • hydrogenační rafinace
 • screening katalyzátorů – bezsirné suroviny
 • vysokoteplotní operace
 • katalytické spalování
 • adsorpce a desorpce
 • zpracování ropných frakcí a jejich směsí s bioprodukty
 • termická / katalytická dealkylace
 • isomerace lineárních alkanů
 • nízkoteplotní konverze syntézního plynu
 • De-NOx
 • transalkylace a isomerace aromátů
 • polofoukání a oxidace asfaltů
Reaktorové systémy pokusné základny jsou uzpůsobeny především pro kontinuální katalytické procesy. Využívány jsou proto trubkové reaktory s pevným ložem katalyzátoru. Některé lze provozovat ve dvoustupňovém uspořádání. Hlavní parametry experimentálních jednotek jsou následující:
 • Velikost jednotek
  • malé jednotky (5 – 20 ml katalyzátoru)
  • velké jednotky (100 – 200 ml katalyzátoru)
 • Ohřev reaktorů
  • olejová lázeň (teplota do 250 °C)
  • solná lázeň (teplota do 450 °C)
  • elektrický ohřev (teplota do 550 °C)
 • Pracovní tlak
  • 1 až 200 bar
 • Nejpoužívanější plynná média
  • Vodík (280 bar)
  • Dusík (320 bar)
  • Vzduch (5 bar)
  • Ethylen (27 bar)
  • jakýkoliv jiný plyn z tlakových lahví
Na Pokusné základně se využívají nově dodaná technologická zařízení pro hydrogenační, dehydrogenační, hydrokrakovací, bezsirné testování, procesy pro izomeraci, hydrosulfurizaci, adsorpce a desorpce. Technologickázařízení jsou provozována cca od 10 do 200 bar, při teplotách od 20 do 500°C, množství objemu cca od 5 do 200 ml katalyzátoru a za použití různých procesních plynů (vodík, syntézní plyn, okružní plyn, vzduch, ethylen a dalších plynů z talkových láhví.

Kontaktní údaje:

Adresa

Areál Chempark, Záluží 1, 436 70 Litvínov

Kontakt

www.unicre.cz

Mapa: