Použití nových pokročilých materiálů je jednou z možností, jak dosáhnout významného kvalitativního pokroku nebo zvýšení efektivity v takřka jakémkoli průmyslovém odvětví. Příkladem ve své době pokročilého materiálu, jehož zavedení do průmyslové výroby v polovině devatenáctého století mělo celospolečenský dopad, může být cement, tj. pojivový materiál, bez něhož si dnes již nelze představit ekonomicky únosné stavitelství. Ve dvacátém století pak podobný dopad mělo zahájení výroby celé řady polymerních materiálů nebo pokroky ve výzkumu polovodičů, bez kterých byste tento text nečetli. Laboratoř pokročilých materiálů je primárně zacílena na výzkum materiálů potenciálně využitelných při ostatních výzkumných aktivitách UniCRE, předmětem výzkumu jsou však i jejich aplikace mimo petrochemický a rafinerský průmysl (stavebnictví, strojírenství, sklářství, apod.). Laboratoř pokročilých materiálů je součástí Úseku výzkumu UniCRE.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Výzkum v této laboratoři se soustředí především na katalyzátory, materiály na bázi netradičních anorganických pojiv, včetně materiálů kompozitních nebo plazmaticky modifikované materiály. Ve všech uvedených oblastech výzkum zahrnuje zkoumání vlivu postupů přípravy uvedených materiálů na jejich vlastnosti, optimalizaci technologie jejich výroby i způsobu jejich využití.

Kontaktní údaje:

Adresa

Areál Chempark, Záluží 1, 436 70 Litvínov

Kontakt

www.unicre.cz

Kontaktní osoba

Mapa: