Laboratoř pokročilých instrumentálních analýz se zabývá problematikou z odvětví rafinerie, petrochemie i biomasy. Jedná se o podpůrné pracoviště pro všechny obory, zkoumané v UniCRE. Zde jsou vyvíjeny nové analytické metody pro problematické vzorky (suroviny, meziprodukty i produkty), pro jejichž analýzy již nejsou jednodušší instrumentální techniky dostačující. Z výsledků těchto analýz může být např. posuzována vhodnost doposud používaného postupu přípravy či výroby. Laboratoř pokročilých instrumentálních analýz je součástí Úseku výzkumu UniCRE.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Tato laboratoř se specializuje na metody termické, spektrální a separační. Termické metody jsou zde zastoupeny termogravimetrií, při které se sleduje hmotnostní úbytek vzorku při zvoleném teplotním programu (teplotní maximum je 1200 °C), termomechanickou analýzou (studium mechanických vlastností vzorků) a diferenční skenovací kalorimetrií (sledování toku tepel - tání, krystalizace, OIT). Laboratoř disponuje Ramanovým disperzním mikroskopem se čtyřmi různými lasery a infračervenou spektrometrií ve střední (FTIR) a blízké oblasti (NIR). Ze separačních technik se jedná o multidimenzionální plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí, která posloužila při vývoji speciální metody pro stanovení katalytických jedů v propylenu na koncentrační úrovni jednotek a desítek ppb (získán patent).

Kontaktní údaje:

Adresa

Areál Chempark, Záluží 1, 436 70 Litvínov

Kontakt

www.unicre.cz

Mapa: