Do současné doby je výroba cenných produktů v chemickém průmyslu založena především na zpracování fosilních surovin, tj. ropy, zemního plynu a uhlí. S přihlédnutím k nepředvídatelným cenovým pohybům, omezeným zdrojům těchto surovin a zejména s ohledem na jejich negativní vliv na životní prostředí, začíná hrát významnou roli využití biomasy a procesů její katalytické přeměny. Základní přeměna složitých molekul, které biomasa představuje, může probíhat různými cestami, které vedou k tvorbě relativně jednoduchých molekul s nízkou molekulovou hmotností a obvyklým počtem atomů uhlíku v molekule 3-5. To je důvod, proč tyto sloučeniny nemohou být použity přímo jako cenné finální chemikálie nebo komponenty motorových paliv. Tyto malé molekuly musí totiž být znovu propojeny tak, aby vytvořily látky požadovaných vlastností. K tomu slouží různé typy organických reakcí, které jsou nástrojem řízeného zvětšování uhlíkového řetězce. Laboratoř organických syntéz je součástí Úseku výzkumu UniCRE.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Laboratoř organických syntéz se zabývá výzkumem vztahu mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi katalyzátorů a jejich chováním v chemických reakcích. Experimentální činnost je zaměřena na syntézu a využití různých pevných materiálů s kyselým nebo bazickým charakterem (zeolity, mikroporézní materiály, oxidy, hydrotalcity, směsné oxidy, organokovové látky). Jejich efekt je studován v různých organických reakcích, jako jsou kondenzace aldehydů a ketonů, esterifikace, etherifikace, alkylace apod.

Kontaktní údaje:

Adresa

Areál Chempark, Záluží 1, 436 70 Litvínov

Kontakt

www.unicre.cz

Mapa: