Laboratoř se zaměřuje na katalytické transformace obnovitelných materiálů na chemikálie s vyšší přidanou hodnotou a komponenty pro výrobu motorových paliv. Motivací ke studiu a vývoji těchto katalytických postupů je legislativní a společenský tlak na omezení využití fosilních zdrojů chemikálií a energie. Proto jsou vyvíjena biopaliva 2. a 3. generace splňující environmentální a technické požadavky. Laboratoř chemie biomasy je součástí Úseku výzkumu UniCRE.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Samotný výzkum je zaměřen na celkové studium zpracování surovin od zdroje po konečný produkt. Obnovitelné suroviny se vyznačují nízkou kvalitou, danou přítomností nečistot, a malým energetickým obsahem v porovnání s palivy na bázi ropy. To zpravidla vylučuje jejich přímé použití jako komponent do motorových paliv nebo surovin pro petrochemický průmysl. Proto je při výzkumu věnována velká pozornost chemickému a mechanickému předčištění od převážně anorganických nečistot a snížení obsahu chemicky vázaného kyslíku. Výzkumné činnosti lze rozdělit na následující oblasti: a) vývoj katalyzátorů pro účinnou transformaci obnovitelných surovin na petrochemikálie a paliva a vlastní testování těchto katalyzátorů, b) identifikace nároků na reaktorová uspořádání a jednotlivé katalytické stupně při potenciální realizaci procesu v průmyslovém měřítku. Procesy transformace biomasy na paliva jsou studovány jak z pohledu zařazení do procesu již provozovaného rafinérského nebo petrochemického zařízení, tak z pohledu návrhu nového výrobního zařízení. Koncepce výzkumu zohledňuje cíl aplikovat výsledky výzkumu v průmyslové praxi, proto lze za jejich potenciální uživatele považovat ropné rafinerie a petrochemické závody.

Kontaktní údaje:

Adresa

Areál Chempark, Záluží 1, 436 70 Litvínov

Kontakt

www.unicre.cz

Mapa: