Petrochemie je průmyslový obor, který se zabývá využitím produktů termického štěpení těžších ropných frakcí. Hlavními takovými petrochemickými produkty jsou zejména základní látky pro výrobu polymerů: olefiny a dieny (ethylen, propylen, butadien), dále pak aromáty (benzen, toluen, xyleny) a syntézní plyn (zejména vodík). Laboratoř je součástí Střediska průmyslové chemie / Úsek vývoje a inovací, UniCRE.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Výzkum v laboratoři petrochemie je zaměřen jak na zvýšení efektivity stávajících petrochemických procesů, tak na výzkum a vývoj nových technologií. Laboratoř se soustředí na aplikovaný výzkum především v oblastech efektivních postupů výroby olefinů a využití vedlejších produktů ze štěpných procesů, efektivní zhodnocení aromatických frakcí a syntézy monomerů a polymerů pro speciální aplikace. Mezi významné aktivity laboratoře patří např. testování aktivity petrochemických katalyzátorůvývoj separačních metod pro čištění petrochemických produktů (destilace, rektifikace, krystalizace), uplatnění petrochemických vedlejších produktů ve výrobě chemických specialit nebo v environmentálních aplikacích. Další významnou aktivitou je výzkum využití produktů termického štěpení odpadních materiálů (odpadní plasty, pneumatiky) na výrobu cenných látek. UniCRE má pro své výzkumy k dispozici vsádkové reaktory pro práci za vysokého tlaku a teploty.

Kontaktní údaje:

Adresa

Areál Chempark, Záluží 1, 436 70 Litvínov

Kontakt

www.unicre.cz

Mapa: