Vedoucí útvaru Geotechnika a hydrogeologie, VÚHU, a.s.

V oblasti inženýrské geologie, geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb. V rámci geotechniky a inženýrské geologie tvoří významný podíl činnosti řešení stabilitních problémů na svazích (zejména lomových a výsypkových) i ve skalních zářezech a výchozech. Specialisté VÚHU a.s., útvaru Geotechniky a hydrogeologie zajišťují komplexní řešení této problematiky od inženýrskogeologického průzkumu, přes stabilitní analýzy, návrh geotechnického zajištění až po realizační projekt a dozor sanačních prací.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 725 122 627
Email: