Rektor

Současný rektor a bývalý děkan na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. V oblasti vědy a výzkumu se pohybuje přes 30 let, což zahrnuje rovněž dlouholetou spolupráci s průmyslem. Na poli vědy se zabývá zpracováním multidimenzionálních dat, umělou inteligencí, indexováním, datovou kompresí a souvisejícími oblastmi information retrieval. http://snasel.vsb.cz/cs/zivotopis

Kontaktní údaje

Telefon: +420 597 325 278
Email: univerzita@vsb.cz