Ředitel výzkumné infrastruktury RINGEN

Odborné zaměření: seismicita indukovaná injektáží kapalin, lokalizace zemětřesení, spouštěcí mechanismy zemětřesení, zemětřesné roje, seismotektonika, zdrojové mechanismy slabých zemětřesení, zpracování seismických dat, geotermální enegie. Projekty: zemětřesné roje v západních Čechách - spolupráce s Geofyzikálním ústavem AVČR, výrony oxidu uhličitého v západních Čechách v rámci projektu CzechGeo, projekt Eger mezinárodního programu pro vrty na kontinentech ICDP. https://www.natur.cuni.cz/geologie/hydrogeologie/lide/tomas-fischer

Kontaktní údaje

Telefon: (+420) 221 951 546
Email: fischer@natur.cuni.cz