Děkan, Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem

Štefan Michna (* 27. února 1962) je univerzitní profesor a vědec. V současné době také zastává funkci děkana na Fakultě strojního inženýrství UJEP. Je uznávaným odborníkem v oblasti problematiky hliníkových slitin, a to nejen na poli tuzemském, ale i mezinárodním. Stál u zrodu čtyř patentů, které se využívají v reálných podmínkách výroby. Kromě pedagogické činnosti také usilovně vyhledává možnosti pro realizaci aplikovaného výzkumu ve výrobní praxi. V roce 2013, 2016 a 2018 získal Cenu rektora UJEP za aplikovaný výzkum.

Univerzitní a vědecké hodnosti

TUKošice, Fakulta hutnícka, SR, (1981 – 1985) zaměření: hutnictví neželezných kovů ukončeno statní zkouškou získáním hodnosti – Ing. Doktorandské studium v externí formě na TU v Košicích, SR ukončené v r. 2003 získáním vyšší vědecké hodnosti – PhD. Jmenování Host. docentem na TU Košice v listopadu 2005 dle zákona 131/2002 Z.z. SR o výsokých školách v souladu s § 30 a § 70 Docentem pro obor Strojírenská technologie na Tu Liberec od dubna 2008 dle § 72 zákona 111/98 Sb o vysokých školách. Profesorské řízení na ZČU Plzeň - „profesor“ v oboru Strojírenské inženýrství – od roku 2016.

Profesní dráha

Výrobní praxe: 1985 – 2007 : Alcan Děčín Extrusions s.r.o. (dříve Kovohutě Děčín, Aluminium Děčín, Alusuisse Děčín). Výrobní oddělení: dispečer, směnový mistr, vedoucí provozu slévárna. Oddělení technologie: technolog lisovny a technolog slévárny. Oddělení metalografie: jako ,,hlavní metalograf,, (1995 - 2007) 1994 – Obalex s.r.o. – vedoucí směny a technolog. Pedagogická činnost: Externí pedagogická činnost formou přednášek na TU Košice Hutnická fakulta 8 let ( od školního roku 1998/99) v předmětech: Aplikovaná, fyzikálna metalurgia, Vlastnosti a štruktúra neželezných kovov,Fraktografia, Odlitky z neželezných kovov, Zlievárenstvo neželezných kovov. Externí pedagogická činnost formou přednášek na TU Liberec, Strojní fakulta 1 rok. Vyzvaná přednášková činost na VŠB – TU Ostava a na ŽU v Žilině, Strojní fakulta. Od února 2007: Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managamentu.

Odborná činnost

Patenty, užitné vzory [1] užitný vzor č. 27910 – Zařízení pro povlakování kovových forem ze slitin typu Al-Mg a Al-Si zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu. [2] vynález č. 305 721 „Způsob povlakování kovových forem ze slitin typu Al – Mg a Al-Si, zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu“, původcem patentu jsou výzkumní pracovníci fakulty pod vedením prof. Ing. Štefana Michny, PhD, Rok uplatnění výsledku: 2016. Datum přijetí 02.11.2016, Stát vydání CZ - Česká republika (rok 2016). [3] vynález č. 306 352 „Hliníková slitina, zejména pro výrobu odlitků segmentů forem pro lisování pneumatik, a způsob tepelného zpracování odlitků segmentů forem“ , původcem patentu jsou výzkumní pracovníci fakulty Štefan Michna a Jaromír Cais,  Rok uplatnění výsledku: 2016. Datum přijetí 6.1.2016, Stát vydání CZ - Česká [4] vynález č. 306719 - Hliníková slitina zejména pro výrobu tenkostěnných a tvarově složitých odlitků, Předkladatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Rok uplatnění výsledku: 2017, původcem patentu jsou výzkumní pracovníci fakulty pod vedením prof. Ing. Štefana Michny, PhD. [5] vynález 3124632, Evropský patent EP3124632 - původci patentu: Michna Štefan, Cais Jaromír: Hliníková slitina zejména pro výrobu odlitků segmentů forem, udělen 8. 11. 2017, Europen Patent Office. [6] vynález 3124632, patent v ČR č. 306719 - původci patentu: Michna Štefan, Střihavková Elen, Hliníková slitina zejména pro výrobu tenkostěnných a tvarově složitých odlitků. Rok uplatnění výsledku: 2017, uděleno, 12. 4. 2017, stát vydání CZ - Česká. [7] vynález No.26338482, patent udělen v Ruské fedaraci (EP) - původci patentu: Michna Štefan, Weiss Viktorie, Honzátko Radek, Cais , povlakování kovových forem ze slitin typu Al – Mg a Al-Si, zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu, Rok uplatnění výsledku: 2017, uděleno: 13.12 2017, stát vydání: Ruská federace.    

Kontaktní údaje

Telefon: +420 475 285 529
Email: stefan.michna@ujep.cz