Katedra technických věd, FŽP UJEP

Odborné zaměření: analytická chemie, anorganická chemie, chemie životního prostředí, hodnocení vlivů na životní prostředí

Kontaktní údaje

Telefon: +420 47528 4148
Email: pavel.janos@ujep.cz