Ředitel společnosti VÚHU, a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí. K 1.5.1992 byl ústav zapsán v obchodním rejstříku jako akciová společnost. Hlavními akcionáři jsou dvě nejvýznamnější hnědouhelné společnosti - Vršanská uhelná, a.s. (44,580 %) a Severočeské doly, a.s. Chomutov (44,582 %). Činnost společnosti se v posledních letech zaměřuje na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu. Na základě požadavku a potřeb zákazníků se rozšířil okruh činnosti z oblasti aplikovaného výzkumu i do činností expertizních, inženýrského poradenství, projekčních a konstrukčních prací, investorských a servisních služeb.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 476 208 601
Email: psvoboda@vuhu.cz