Vedoucí útvaru Technologické procesy a diagnostika

Odborný útvar Technologické procesy a diagnostika provádí zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, zpracování studií proveditelnosti, zpracování projektových a provozních dokumentací. Dále provádíme inženýring staveb, dodávky technologických celků, konzultační a poradenskou činnost. Uvedenou problematikou se zabýváme již řadu let a disponujeme specialisty z dané oblasti a nejmodernější měřicí technikou. Při své činnosti se věnujeme studiím a navrhujeme technická řešení směřující ke snížení prašnosti, včetně následných realizací odprášení.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 724 825 767
Email: