Výzkumný pracovník

Témata: pěstování energetických a průmyslových rostlin - kompostování - anaerobní digesce - samostatné řešení projektů - manager kvality práce v laboratoří odd. ekotoxikologie - tvorba a interpretace map s odborným obsahem - přeshraniční spolupráce se Saskem. Publikační činnost: Publikace, články na Biom.cz, články na starém Biomu. Výzkumný ústav rostlinné výroby vznikl v roce 1951 a od roku 2007 je veřejnou výzkumnou institucí. Od roku 1964 funguje pobočka v Chomutově. Institut se věnuje zkoumání a posuzuje problematiku pěstování zemědělských rostlin. Zabývá se především rostlinnou výrobou, agroekologií, genetikou, šlechtěním a výživou rostlin, rostlinolékařstvím a ochranou zásob. Ústav rozvíjí spolupráci a kooperuje s řadou významných zahraničních partnerů, spolupracuje i s vysokými školami a podílí se na výchově studentů formou přednášek, seminářů či vedením kvalifikačních prací.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 702 087 772
Email: honzik@eto.vurv.cz