Vedoucí útvaru Výzkum, vývoj a správa informací

Útvar Výzkum, vývoj a správa informací (VVSI) byl založen v roce 1997 jako organizační jednotka Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., se zaměřením na podporu, poradenství a odbornou pomoc podnikatelským subjektům, zejména malým a středním, v rámci severozápadních Čech. Původní aktivity byly směrovány na provoz podnikatelského inkubátoru, vybudovaného za finanční pomoci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a dále na transfer progresivních technologií a řízení lidských zdrojů. V současné době má, kromě činností spojených s provozem podnikatelského inkubátoru, převážná část aktivit útvaru VVSI interní charakter se zaměřením na projektovou činnost v oblasti VaVaI. Jedná se především o monitoring národních a mezinárodních dotačních programů, asistenci při zpracování a podávání výzkumných projektů a jejich následnou administraci.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 728 756 864
Email: schmidt@vuhu.cz