Ředitel Úseku výzkumu

Josef Šimek zastává svou pozici ředitele úseku výzkumu od ledna 2018. Během své kariéry již pracoval pro Centrum jako výzkumný pracovník a vedoucí analytických laboratoří. V Centru se podílel na řešení výzkumných projektů pro Unipetrol v oblasti výroby aromátů a modelování jednotky PYROLTOL. Rovněž pracoval v projektu kompletního zpracování ropy KOZOROP a v mezinárodním projektu pulsního reaktoru CYCLOP. V letech 2005 až 2009 pak pracoval pro firmu Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. jako vedoucí výzkumu. Na této pozici se věnoval výstavbě speciálních laboratoří, vedení předvýroby, laboratoří kvality a technologie výroby. Působil rovněž ve společnosti Unipetrol, kde se zabýval implementací vyššího řízení APC (Advanced Process Control) na výrobních jednotkách. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v oboru organická technologie. Středem zájmu úseku je základní a popř. aplikovaný výzkum v oblasti využívání alternativních, resp. obnovitelných uhlíkových surovin pro výrobu finálních chemikálií nebo poloproduktů, dále zpracovávaných standardními procesy v oblasti organických technologií.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 736 508 526
Email: josef.simek@unicre.cz