Jednatel společnosti Chmelařský institut s.r.o.

Zaměstnání a funkce: 1994-2006 vědecký pracovník laboratoře explantátových kultur a biotechnologie chmele, Chmelařský institut s.r.o.2006-2014 vedoucí oddělení Biotechnologie, vědecký sekretář Chmelařského institutu s.r.o., od roku 2015 jednatel společnosti Chmelařský institut s.r.o.. Odborné vědecké zaměření: genomika chmele, molekulární markery, biotechnologie, komparativní genomika, molekulární studie biosyntézy sekundárních metabolitů, DNA fingerprinting, in vitro kultury, molekulární detekce viroidů, virů a houbových patogenů, hodnocení šlechtitelského materiálu, kontrola čistoty a autenticity českých odrůd chmele. Řešitel či spoluřešitel 23 vědeckých projektů od roku 1996. Ediční činnost: člen redakční rady časopisu Czech Journal of Genetics and Plant Breeding a Vědecké práce ovocnářské. Publikační činnost: autor nebo spoluautor 142 publikací od roku 1997 z toho 51 originálních vědeckých článků(29 v impaktovaných časopisech) a 91 v konferenčních proceedings. Aplikované výsledky: 1 patent, 1 užitný vzor, 6 certifikovaných metodik. Ohlas publikací podle Web of Knowledge: Počet citací (bez autocitací): 214. Hirschův index (h-index): 11.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 415 732 133
Email: info@chizatec.cz