Ředitel VÚB, v.v.i.

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. (VÚB) působí od roku 2011 jako veřejná výzkumná instituce - oborové výzkumné centrum se specializovanou činností v oblasti balneologie. Jedná se o vědeckovýzkumné pracoviště s regionální, celorepublikovou i zahraniční působností.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 474 721 518
Email: balneologie@balneologie.eu