Rektor

Akademik a vědec doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., který je v současnosti rektorem na ústecké univerzitě, se ve výzkumu věnuje krajinné ekologii, krajinným metrikám, krajinným syntézám, hodnocení krajiny, environmentálnímu stresu a limitům využití krajiny. Mezi další výzkumná témata lze zařadit: změny land use/land cover a využití moderních GIS metod v krajinné ekologii. Člen IALE (International Association for Landscape Ecology), IGU (International Geographical Union), PECSRL (Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape) a také mezinárodní redakční rady zahraničního časopisu Journal of Geography and Regional Planning.  

Kontaktní údaje

Telefon: +420 475 286 115
Email: rektor@ujep.cz