Děkan, Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Odborné zaměření: Anorganická a analytická chemie (HPLC, IČ, UV-VIS), charakterizace materiálů. H-index (Web of Science): 13. Počet citací (bez autocitací): 520.    

Patenty a spolupráce s průmyslem /2016

Přípravek s obsahem humátů vícemocných kovů a stopových prvků vázaných na organickou fázi lignitu, Užitný vzor č. 29958, 2016. J. Kozler, J. Novák, P. Kuráň, M. Trčková, A. Lorencová, H. Přikrylová, I. Koláčková.

Přípravek s obsahem humátů vícemocných kovů a stopových prvků na bázi oxyhumolitu, Užitný vzor č. 30030, 2016. J. Kozler, J. Novák, P. Kuráň, M. Trčková, A. Lorencová, H. Přikrylová, I. Koláčková.

 

Ukončené projekty

Projekt "Oxidace" (pokročilé sanační technologie), VUAnCH Ústí nad Labem, od r. 2004, vedoucí projektu.

Nanomateriály na bázi polymerů, charakterizace, Atomic Force Mikroscopy (AFM), 2001-2003, IPF Dresden, vedoucí projektu.

Rheo NMR der Polymerschmeltze, 2001-2003, IPF Dresden, vedoucí projektu.

Příprava, separace a charakterizace fullerenů, 1995-1999, IFW Dresden, koordinátor projektu.

 

Vzdělání a odborný růst

Vzdělání

2015 - VŠCHT Praha, obor „Analytická chemie“ (Doc.)

1999 - 2000, TU Dresden (Fakultät Mathematik und Naturwissenschaft), obhajoba disertace 2001.

1990 - 1995, vědecký pracovník na Komenského univerzite v Bratislavě

1984 - 1989, Technická univerzita Bratislava, fyzikální a analytická chemie

1980 - 1984, Gymnázium E. Gudernu, Nitra

 

Krátkodobé pobyty a kurzy

1992, Geochemistry, groundwater and pollution, Vrijee University, Amsterdam, GC-AED, Waldbronne

 

Zaměstnání

Od r. 2004 až doteď přednáší na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Od r. 2003 až doteď Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem, vědecký pracovník a vedoucí projektu.

2001 - 2003, IPF Dresden (Institut pro výzkum polymerů), vědecký pracovník a vedoucí projektu.

1999 - 2000, Technická univerzita Dresden

1995 - 1999, IFW Dresden (Institut pro výzkum pevných látek)

1990 - 1995, Komenského univerzita, Bratislava, vědecký pracovník.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 727 946 500
Email: pavel.kuran@ujep.cz