Předsedkyně představenstva a rektorka

Vystudovala politickou ekonomii a filozofii na Filozofické fakultě (1972–1977) a postgraduální doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě (1996) Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1990-93 působila v Komerční bance - odbor vzdělávání a v týmu Andersen Consulting. Spoluzaložila Bankovní akademii, a.s. (1993), kterou deset let řídila. V roce 1999 byla u zrodu Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., jejíž rektorkou je od roku 2006 a která pod jejím vedením získala status univerzity (2009). Bohuslava Šenkýřová iniciovala vznik Společenství škol (2007), které unikátním způsobem propojuje soustavu soukromých škol různých stupňů. Vedle Vysoké školy finanční a správní se v něm sdružuje pod Bankovní akademií víceleté gymnázium, střední odborná škola a vyšší odborná škola. V roce 2009 dovršila svoje úsilí o vybudování uceleného vzdělávacího projektu založením Kouzelných škol – základní a mateřské, uplatňujících metodou Montessori. Většina školských zařízení ve Společenství škol funguje jako neziskové organizace. Za své působení ve vrcholových manažerských funkcích získala ocenění Manažerka roku 2008, kterému předcházel titul LadyPro v roce 2007 a Úspěšná manažerka v roce 2000. VŠFS se pod jejím vedením dostala v roce 2005 a 2007 na přední místo ankety Top 100.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 210 088 849
Email: bohuslava.senkyrova@vsfs.cz