Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v roce 1953 v Mostě jako organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi. V roce 1992 pak vznikla akciová společnost, jejímiž akcionáři jsou Vršanská uhelná a. s. a Severočeské doly a. s., Chomutov. Roku 1999 obdržel podnik certifikaci v oblasti výrobků z produktů spalování a odsíření a v roce 2002 pak získal certifikát ISO 9001. Součástí ústavu je od roku 2000 Ekologické centrum Most … Read More