Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav balneologický v.v.i. (VÚB) se sídlem v Ústeckém kraji je jedinou výzkumnou organizací pro lázeňství a wellness v České republice. VÚB, přestože je veřejnou výzkumnou institucí (dle z. 341/2005 Sb), není napojen na státní rozpočet a svoji činnost financuje ze zakázek výzkumu a projektů a případných podpor. Existence VÚB navazuje na bývalý Výzkumný ústav balneologický, státní podnik, který ukončil činnost v roce 1992. VÚB byl založen v roce 2011 … Read More