České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín

Lucie Podrábská

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je jednou z největších a nejstarších škol v Evropě. Poskytuje studentům mnoho studijních oborů na osmi fakultách. Fakulta dopravní (FD) a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) mají od roku 1995 své pracoviště také v Děčíně. Pracoviště v Děčíně otevírá pro bakalářský stupeň obory Aplikace softwarového inženýrství a tři obory Fakulty dopravní – Dopravní systémy a technika, Letecká doprava, Logistika a řízení dopravních procesů. Poslední z oborů … Read More